Téma změny smluv osobně nevnímám jako prioritu, a to především s ohledem na historickou zkušenost EU, kdy zahájení obdobných debat o institucionálních změnách vždy do značné míry zastínilo hledání řešení skutečně palčivých problémů.

To, co dnes Evropu skutečně pálí, jsou ekonomická témata, která vždy evokují průřezové téma konkurenceschopnosti Evropské unie. V tomto ohledu se nám nedaří občany přesvědčit o tom, že jsme na cestě ke stabilní a dynamické ekonomice.

Za nástroj, který by měl přispět ke zlepšení ekonomického výkonu, považuji vnitřní trh - téma, které dlouhodobě spojuje Českou republiku a Velkou Británii. Naším prvořadým cílem by proto dnes mělo být odstranění fragmentace vnitřního trhu se službami, dokončení digitálního trhu a pokračování liberalizace v energetice.

Jak zmínil premiér Cameron ve svém projevu loni v lednu, Británie vstoupila do Evropské unie spíše s racionálními než emocionálními očekáváními. Právě to je, myslím, skutečnost, která v současnosti vystihuje náš rozdílný pohled na budoucnost evropské integrace, ačkoliv Evropa aktuálně řeší především ekonomické aspekty svého fungování.

Unie jako projekt evropských hodnot

Česká republika dnes, obdobně jako v minulosti Tony Blair, nevnímá Evropskou unii pouze jako ekonomický projekt, ale především jako projekt politický. Účelem politické Evropy je z našeho pohledu budování demokratických a efektivních institucí, v jejichž rámci mohou jednotlivé národy spolupracovat.

Z pohledu České republiky zůstává prioritou Unie společných evropských hodnot a solidarity mezi národy, která se neomezí pouze na ekonomický koncept, ale zahrne také prostor politický.

Právě poslední zahraničněpolitické události postavily evropskou spolupráci do zcela nového světla. V oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky unie představuje Londýn rozhodně klíčového hráče a jeho přínos nelze jakkoli zlehčovat. Nejen v tomto kontextu je třeba zdůraznit, že Británie hraje v Evropské unii zásadní úlohu.

Minulý rok uplynulo 40 let od vstupu Británie do EU. Tento rok slavíme desetileté výročí členství České republiky. Myslím, že nejen mne osobně, ale i občany České republiky by velmi zarmoutilo, kdyby se Británie rozhodla opustit „rodinu evropských národů“ a kdybychom již další „kulatiny“ neoslavovali společně. Pevně věřím, že další vývoj evropského integračního projektu britské občany přesvědčí o tom, že jedinečnost osmadvacítky spočívá v jednotě a toleranci.


Rychlé komentáře autora k aktuálnímu dění najdete na jeho Twitter účtu @CZSecStateEU.